Vystavující

Studio of Young Designer Association /HU/

Posláním FISE je pomáhat začínajícím designérům, rozšiřovat možnosti a reprezentovat zájmy aktivních designérů. Velkou výhodou FISE, proti jiným organizacím, je zaměření na všechny aplikované umělecké obory (výtvarné umění, řemesla, design).

The mission of FISE is to mentor starting designers and extend the opportunities of active designers, representing their interests. The great advantage of FISE, as opposed to other organizations, is that it focuses equally on all the applied artistic fields (art, craft, design).