Vystavující

MATERIAL TIMES /CZ/

Obsah magazínu Material Times vychází ze snahy propojit
tvůrčí svět architektury, výtvarného umění, designu a řemeslné
výroby se světem nových materiálů a technologií.

Original content of the Material Times magazine is the result of the
effort to interlink the creative world of architecture, art, design,
and craft with the world of new materials and technologies.