Vystavující

Koodform /HU/

Produkty Koodform jsou jedinečné, rozmanité a často přesahují jejich primární funkci. Nové produkty nejsou vytvářeny na základě obliby určitého typu objektů, ale spíše k uspokojení nových požadavků.

The Koodform objects are unique, diverse, and often go beyond their primary function. The new products are not primarily inspired by the affection for a certain type of objects, but to meet the new demands.