Vystavující

Serfenta Association /PL/

Asociace Serfenta existuje, aby košíkářství mohlo přežít. Naše práce uchovává tradici a poznatky předávané z generace na generaci. Cestujeme po celém světě, abychom se o košíkářství dozvěděli co nejvíce. Učíme mladé lidi tomuto umírajícímu řemeslu. Pomáháme mistrům košíkářům dostat zboží na trh. Chceme ukázat toto krásné řemeslo celému světu. Děkujeme vám, že nám pomáháte zachránit tradiční polské řemeslo.

exists so that basketry could live. Our work is meant to preserve the tradition and knowledge passed on from generation to generation. We travel to distant places to learn everything about basketry. We teach young people to become experts in a dying skill. We help master basket makers get into the market. We show this beautiful craft to the whole world. Thank you for helping us save the Polish craft.