Vystavující

Seed Cards /PL/

Fáze ideace při vytváření designu služeb je kritickým momentem vztahu se zákazníkem. Přesto je účastníky kreativních workshopů poměrně těžké přesvědčit, aby přemýšleli nad rámec jim známých řešení.

The ideation phase in the service design process is a moment when you can make or break the relationship with the customer. Yet in the creative workshops it is rather hard to convince participants to think beyond the solutions they are already familiar with.