Vystavující

Verzone /CZ/

Malé české nakladatelství se zaměřuje na 3 základní oblasti: výtvarné umění, čínskou literaturu a knihy pro děti. Klade důraz na obsahovou a vizuální stránku vydávaných knih.

Small czech printhouse focused on three basic areas: fine art, Chinese literature and children’s books. It emphasizes the content and visual aspects of published books.