Vystavující

THE SILESIAN DESIGN CLUSTER /PL/

Slezský designový klastr sdružuje inovativní společnosti, výzkumné instituce, školy a designéry. Společným jmenovatelem je design jako nástroj, který pomáhá vyniknout na trhu, porozumět potřebám klienta, zlepšuje řízení a správu a snižuje náklady.

The Silesian Design Cluster gathers innovative companies, research institutions, schools, and designers. The link is design as a tool, which helps stand out on the market, understand the client’s needs, improve management, and lower costs.