Vystavující

Soffa /CZ/

Objevujte se Soffa kouzlo přítomného okamžiku a krásu v každodenních
věcech. Dvouměsíčník Soffa vychází již pátým rokem
v online a tištěné verzi v anglickém a českém jazyce.

Discover the magic of the moment and beauty of everyday things with
Soffa. Soffa bi-monthly magazine has been on the market for five years
in an online as well as printed version both in English and Czech.