Vystavující

Primitif /CZ/

PRIMITIF roztavil železo a nechal to ztuhnout v pískových formách,
jež nesly otisky nádob k přípravě pokrmů pro tělo duše.

PRIMITIF melted iron and let it solidify in sand molds, which bore
imprints of vessels designed to help prepare food for body of soul.