Vystavující

Papelote /CZ/

Originální české papírnictví se širokou škálou v Čechách
vyrobených diářů, fotoalb či pouzder, u jejichž zrodu stála
láska k papíru, radost z tvoření, úcta k lidské práci a respekt
k naší planetě.

An original Czech stationery offering a wide range of diaries, photo
albums, and notebooks, which were born of love for paper, joy of
creating and respect for human work as well as for our planet.