Vystavující

Lubloy /HU/

Zoltan Lubloy založil designérské studio už před léty. V jeho ateliéru vznikají další a další kousky, které jsou stále více vidět- nejen v Maďarsku, ale i ve světě. Na MOME vystudoval design porcelánu a v současnosti jej zde učí.

Zoltan Lubloy started his design studio for years now, another piceces come out from his atelier are getting more and more now; even in Hungary and worldwide too. As a porcelain designer finished his studies at MOME where nowdays teaches as well as an adjunct.