Vystavující

Csilla Szilágyi /HU/

Jsem kreativní designér. Moje tvorba je vlastně založena na kráse objevování, začleňování do běžného života. Myslím si, že při navrhování je důležitá spiritualita a uvědomování si materiální reality kolem nás. Při tvoření vstupujeme do zvláštního prostoru, do místa s pozitivní energií, která se pak také odráží na hotovém objektu.

I am a creative designer. My creative work is basically determined by the beauty of research, integration into everyday life. I am convinced that spirituality is important when designing and realizing the material reality surrounding us. During the creation, we enter into a special force, the positive energy of this space continues to live in the finished object.