Vystavující

Apnoe /CZ/

Not a virgin clothes – recyklovaný fashion brand z Ostravy
vytváří z nechtěného nové. Je to vlastně taková fashion
adopce. Vše vyrábí sama designérka v dílně z nechtěných
materiálů a zbytků. V Apnoe vzniká nový život.

Not a virgin clothes – recycled fashion brand from Ostrava. Apnoesomething
new from something old. Fashion adoption, actually.
Designed by the designer herself in the workshop processing fabric
scraps. Apnoe creates new life.