Vystavující

Modelarnia Ceramiczna KOSAK /PL/

Modelarnia Ceramiczna Kosak se věnuje navrhování a výrobě porcelánu. Zaměřuje se na hledání neotřelých tvarů a zároveň reaguje na moderní estetické a funkční požadavky.

Modelarnia Ceramiczna Kosak deals with designing and production of precious porcelain. It fulfills orders for the industry and short series for the craft. It specializes in searching for new shapes meeting modern aesthetic and functional requirements.