Vystavující

Ćmielów Design Studio /PL/

Ćmielów Design Studio (CDS) je profesionální studio a rovněž nové označení pro „Ćmielów and Chodzież Polish Porcelain Factory Co.“, založené v roce 2013. Jeho provozovatelem je uznávaný umělec a designér Marek Cecuła. Objekty vytvořené ve studiu Ćmielów mají bezpochyby zcela výjimečnou kvalitu; je to důsledkem řemeslného procesu a modelování, který odhaluje stopy umělcova doteku jak ve tvaru, tak i ve zdobnosti.

is a professional studio and new label for the Ćmielów and Chodzież Polish Porcelain Factory Co., founded in 2013 and run by Marek Cecuła, an acknowledged ceramics artist and designer. The objects created at Ćmielów’s studio clearly have a one-of-a-kind quality; this comes from the modelling and handcraft process, which reveals traces of the artist’s touch in the form and the decor.