Vystavující

VŠB – Technická univerzita Ostrava – VŠB-TUO /CZ/

Výuka v rámci specializace Průmyslový design byla na Fakultě
strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
zahájena před více než 10 lety na základě požadavků z praxe.
Podstatou výuky dodnes zůstává příprava studentů konstruktérů
na práci ve vývojových týmech, ve kterých na vysoké úrovní
zvládají komunikaci s designéry

Over 10 years ago, Faculty of Engineering of VSB – Technical University
of Ostrava introduced new specialization- Industrial Design
based on incentives from practice. The essential part of the study
programme is to prepare students of engineering to work in the
development teams and to be able to communicate with designers
on a certain level.