Vystavující

VO-KA /CZ/

VO-KA miluje umění, architekturu a především malou dceru… VO-KA koumá a dumá, jak skloubit své lásky… VO-KA před rokem investuje do 3D tiskárny, jež vlastnoručně sestrojuje… VO-KA tráví noci nad prvními pokusy, proklíná Popelku a hrášek po hrášku dává dohromady svou první kolekci… VO-KA po prvním design bálu má jasno, už nemůže přestat, protože tyhle maličké chrámečky krásy ji baví víc než návrhy chrámů doby… To je VO-KA a její svět vtištěný do šperků…

VO-KA loves arts, architecture but first of all her little daughter… VO-KA ponders and wonders how to combine all these loves… One year ago VO-KA invests into a 3D printer that she constructs herself… VO-KA spends sleepless nights with the first tries, curses Cinderella, and piece by piece she creates her first collection… after the first “design ball” VO-KA is sure that there is no way back. She loves her small beauties… This all is VO-KA and her world printed into the jewellery…