Vystavující

Uutěrky /CZ/

Malé grafické studio se primárně zabývá nízkonákladovými publikacemi, autorskou ilustrací, ale také volnými uměleckými projekty.Autorské duo Martin Krkošek a Pavla K. Byrtusová žije v podhůří Beskyd, kde si postupně vytváří zázemí pro tvůrčí, ekologické ale i komunitní aktivity.

A small graphics studio which is primarily focused on low-budget publications, authorial illustrations and independent art projects. The two authors Martin Krkošek and Pavla K. Byrtusová live at the foothills of the Beskids Mountains where they have been building a base for creative, ecological and community activities.