Vystavující

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace /CZ/

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace je střední odbornou školou s výtvarným zaměřením. Školní vzdělávací programy jednotlivých na škole vyučovaných oborů vzdělání jsou převážně zaměřeny na sféru vizuálního a produktového designu. Škola cíleně buduje svou image na kvalitě svých žáků a absolventů.

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace  is a specialist arts college. Curriculum of all the branches taught at school is primarily focused on visual and product design. School has systematically been building its image thanks to the quality of its students and graduates.