Exhibitors

Samsung Electronics /CZ/

Samsung inspiruje svět a tvoří budoucnost svými transformačními myšlenkami a technologiemi. Společnost nově definuje svět televizorů, smartphonů, tabletů, nositelných chytrých zařízení a digitálních spotřebičů, síťových a paměťových prvků, LSI systémů, polovodičů a LED displejů.

Samsung inspires the world and represents the future with transformational ideas and technologies. The company is redefining the world of TVs, smartphones, tablets, wearable smart devices and digital appliances, network and storage components, LSI systems, semiconductors and LED displays.