Vystavující

LADA Vyvialová a Umění Lidem /CZ/

Lada Vyvialová je oděvní designérka, která se soustředí hlavně na důsledné technologické zpracování, dokonalý střih a funkčnost. Umění Lidem je projekt, který pořádá umělecké workshopy v sociálních zařízeních, z vytvořených děl vzniká grafika, kterou využívá Lada jako potisk pro své produkty.

Lada Vyvialová is a clothes designer, who focuses mainly on careful technological processing, perfect fit and functionality. Umění Lidem is a project that organizes art workshops in social, medical and educational facilities. From the works created there a new graphics arises, which is later used by Lada as the print for her original products.