Vystavující

FÓBE /PL/

FÓBE je řemeslné studio, které vytváří moderní betonové nádoby pro domácí rostliny.
Odlité s péčí a ručně leštěné, studio FÓBE dává novou tvář krásnému materiálu, jakým je beton.

FÓBE is a craft studio that creates modern concrete vessels for home plants. Cast with care and hand polished, give a new face to the beautiful material that is concrete.