Vystavující

Andrea Tachezy/ and… /CZ/

and… je hravá designová tvorba české ilustrátorky Andrey Tachezy. Ručně dělané výrobky z textilu a papíru potěší děti i jejich rodiče.

and … it is a playful design creation of Czech illustrator Andrea Tachezy. Her handmade textiles and paper products please both children and their parents.